Φυσικά Μέτρα Προστασίας Πληροφοριών & Προσωπικών Δεδομένων των Πελατών and personal data

NIKOS KKOLIAS SUPERMARKET CO LTD (KOLOLIA SUPERMARKET) faithfully applies the provisions of Regulation (EU) 2016/679 and takes all appropriate technical, organizational and administrative measures to ensure the protection of personal data processed, accidentally or unfairly. Destruction, accidental loss, alteration, prohibited dissemination or access or any other form of improper processing.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι απόρρητη και διεξάγεται αποκλειστικά και μόνο από εξουσιοδοτημένα και καταρτισμένα πρόσωπα που τελούν υπό τον έλεγχο της Εταιρείας έχουν ενημερωθεί και δεσμευτεί υπογράφοντας σχετικό έντυπο εχεμύθειας.

1.1    Οργανωτικά μέτρα ασφαλείας

 1. Εκπαίδευση σε προσωπικό και στελέχη που επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα.
 2. Δήλωση εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας για προσωπικό και στελέχη που επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα με την υπογραφή δεσμευτικού έντυπου.
 3. Έντυπα λήψης συγκατάθεσης από όλο το προσωπικό της εταιρείας για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων.
 4. Συμφωνητικό Δέσμευσης εμπιστευτικότητας για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων της Υπεραγοράς από τους Συνεργάτες Παρόχους Υπηρεσιών οι οποίοι λειτουργούν για λογαριασμό της Εταιρείας.
 5. Δήλωση συγκατάθεσης και εχεμύθειας σε περιπτώσεις ηχογράφησης των πρακτικών συναντήσεων.
 6. Δήλωση γραπτής συγκατάθεσης από το προσωπικό στις περιπτώσεις λήψης και δημοσίευσης φωτογραφιών.
 7. Πολιτική ασφάλειας για χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.
 8. Τήρηση αρχείου παροχής οποιονδήποτε βεβαιώσεων σε υπαλλήλους της εταιρείας.
 9. Policy for the Protection of Natural Persons against the processing of their Personal Data, which includes the Activity Archive, as provided by the “Regulations”.

2.1    Τεχνικά μέτρα ασφαλείας

 1. Χρήση κλειδαριών ασφαλείας στα γραφεία όπου αρχειοθετούνται ή φυλάσσονται φάκελοι προσωπικού.
 2. Χρήση κωδικών ασφαλείας (Passwords) στους υπηρεσιακούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές του / της κάθε Εργοδοτουμένου/ης.
 3. Αλλαγή των κωδικών πρόσβασης σε τακτά χρονικά διαστήματα.
 4. Ύπαρξη ξεχωριστού κωδικού ασφαλείας σε κάθε χρήστη του λογισμικού προγράμματος της εταιρείας.
 5.  Περιορισμένη και ελεγχόμενη πρόσβαση στον χώρο εγκατάστασης του εξυπηρετητή (SERVER)-ACCESS CODE SYSTEM μόνο από εξουσιοδοτημένα από την Εταιρεία άτομα.
 6. Daily BACKUP of the company’s records, which is kept outside the office in a secure environment.
 7. Ύπαρξη παράλληλου ημερήσιου BACKUP (κάθε βράδυ) το οποίο γίνεται σε άλλον εταιρικό SERVER εκτός του κυρίως SERVER της εταιρείας.
 8. Ύπαρξη προγράμματος antivirus για προστασία των ηλεκτρονικών αρχείων από εξωτερικούς ιούς.
 9. Ύπαρξη νέας γενιάς FIREWALL για προστασία των αρχείων από ιούς και «εξωτερικές επιθέσεις» για σκοπούς υποκλοπής ή καταστροφής τους.
 10. Τοποθέτηση όλων των χρηστών υπηρεσιακών υπολογιστών κάτω από ένα DOMAIN για σκοπούς μεγαλύτερης προστασίας και ασφάλειας επεξεργασίας των δεδομένων.

3.1     Φυσικά Μέτρα Ασφαλείας Πληροφοριών

Instructions for keeping a clean and sautéed office practice and avoiding information exposure in places easily accessible to third parties.